Remontti-ilmoitus

  Taloyhtiö  Osakkeenomistajat

  Huoneistoon suunniteltu työ

  ks. ohjeet

  Työn arvioitu aloituspäivä

  Työn arvioitu valmistumispäivä

  Töiden tekijät

  Tekijä 1  Tekijä 2  Tekijä 3  Mahdollinen osakkeenomistajan työlle asettama valvoja


  Tiedot suunnitellun kunnossapito- ja muutostyön toteutustavasta annetaan liitteinä. Liitteinä voivat olla esimerkiksi suunnitelmat, piirustukset, työtapaselostukset, materiaalitiedot ja alustava lupahakemus rakennusvalvontaviranomaiselle. Ilmoituksessa on oltava sellaiset tiedot, että siitä voidaan arvioida noudatetaanko työssä hyvää rakennustapaa ja aiheutuuko työstä mahdollisesti vahinkoa tai muuta haittaa.

  Liitteet

  Liite 1 (max. 3 Mt)

  Liite 2 (max. 3 Mt)

  Liite 3 (max. 3 Mt)

  Liite 4 (max. 3 Mt)

  Liite 5 (max. 3 Mt)

  Lisätietoja