Remontti-ilmoitus

TaloyhtiöOsakkeenomistajat

Huoneistoon suunniteltu työ

ks. ohjeet

Työn arvioitu aloituspäivä

Työn arvioitu valmistumispäivä

Töiden tekijät

Tekijä 1Tekijä 2Tekijä 3Mahdollinen osakkeenomistajan työlle asettama valvojaTiedot suunnitellun kunnossapito- ja muutostyön toteutustavasta annetaan liitteinä. Liitteinä voivat olla esimerkiksi suunnitelmat, piirustukset, työtapaselostukset, materiaalitiedot ja alustava lupahakemus rakennusvalvontaviranomaiselle. Ilmoituksessa on oltava sellaiset tiedot, että siitä voidaan arvioida noudatetaanko työssä hyvää rakennustapaa ja aiheutuuko työstä mahdollisesti vahinkoa tai muuta haittaa.

Liitteet

Liite 1 (max. 3 Mt)

Liite 2 (max. 3 Mt)

Liite 3 (max. 3 Mt)

Liite 4 (max. 3 Mt)

Liite 5 (max. 3 Mt)

Lisätietoja